براثر آتش‌سوزی در یکی از نخلستان‌های آبادان ۵۰نفر نخل درآتش سوختند. روستای ابوشکر واقع در بخش اروند کنار، دهستان منیوحی است . گفته می‌شود که نزدیک‌ترین اداره‌ آتش‌نشانی به آنجا ۳۰ کیلومتر فاصله دارد، اما خودرو و نیرویی برای فعالیت ندارد.