مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک گفت: ۱۰۰ نفر از کارگران و کارکنان پروژه نفتی کوه مبارک در جاسک به علت مصرف سوسیس به احتمال زیاد فاسد مسموم شدند. به گزارش ایرنا عبدالعظیم احمدپور کریانی دراین زمینه افزود: ۶۸ نفر در بیمارستان جاسک درمان شدند و مراجعه سایر مسموم شدگان همچنان ادامه دارد.