رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از تالیف کتاب‌های زبان آلمانی و فرانسه و اجرای محدود و آزمایشی آن در پایه هفتم خبر داد و گفت: این دو، جزو دروس انتخابی هستند. باید دانش‌آموزان را به تدریج از وابستگی‌شان به زبان انگلیسی رها کنیم. حسن ملکی با اعلام این موضوع به ایسنا گفت: البته کتاب‌های زبان آلمانی و فرانسه در سراسر کشور توزیع نمی‌شوند و فعلا تحت اجرای آزمایشی قرار می‌گیرند.