عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اینترنت ماهواره‌ای ممکن است تا یکسال دیگر به کشور ما بیاید. به گزارش ایلنا رسول جلیلی با اشاره به این موضوع گفت: نباید به واسطه ورود این اینترنت، توسعه، مقررات‌گذاری و انتظام فضای مجازی، کند یا متوقف شود. به عبارت دیگر نباید بگذاریم ترس از فناوری نوین قدرتمند، قانونگذاری را متوقف کند.