در جلسه دیروز شورای شهر تهران «یک فوریت لایحه مکان‌یابی، تملک و احداث آرامستان‌های جدید در پایتخت» به رای ‌گذاشته شد که در نهایت مورد تصویب اعضا قرار گرفت. گفته می‌شود بهشت‌زهرا حداکثر تا ۳ سال دیگر ظرفیت دارد.لازم به یادآوری است شدت گرفتن مرگ و میر کرونایی روند پر شدن بهشت زهرا را تسریع کرده است.