عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی جزئیات طرح ممنوعیت حضور حیوانات خانگی در فضای بازی بوستان‌ها را تشریح کرد. به گزارش ایلنا، حجت نظری گفت: این طرح پس از بررسی نظرات کارشناسان و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق حیوانات تهیه و تدوین شد و در نوبت طرح در جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت که سرانجام یک‌فوریت آن با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.  عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شهرداری تهران ملزم شده تا فضاها و امکانات بهداشتی لازم را در بوستان‌ها و پارک‌ها فراهم کند، اظهار کرد: این طرح به یک سردرگمی و درگیری چندین‌ساله در مورد حضور حیوانات در پارک‌ها و بوستان‌ها و نیز وظایف صاحبان و مالکان آن‌ها پاسخ خواهد داد.