دادستان بوشهر از دستگیری و بازداشت شهردار شهر شُنبه از توابع شهرستان دشتی و دو تن از اعضای شورای شهر برازجان به اتهام تخلفات مالی خبر داد. به گزارش ایسنا، علی حسن پور عنوان کرد: در تاریخ ۱۴و ۱۵ تیرماه سال جاری حسب دستور قضایی شهردار شهر شُنبه از توابع شهرستان دشتی و دو تن از اعضای شورای شهر برازجان به اتهام تخلفات مالی دستگیر شدند. پیش از این نیز تعدادی از اعضای شورای شهر بوشهر و کارکنان شهرداری بوشهر دستگیر شده بودند.