سازمان بهشت زهرای تهران در حالت آماده باش کامل قرار گرفت و کارکنان بهشت زهرا (س)برای پنجمین بار در 510 روز گذشته وارد شرایط ویژه و بحرانی شدند. به گزارش ایلنا، سعید خال، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) بیان کرد: جهادگران خاموش سازمان بهشت زهرا (س) با برنامه ریزی در شرایط بحرانی به صورت دو و سه شیفت کاری و با رعایت بالاترین سطح پروتکل‌های بهداشتی به تکریم شهروندان و خدمات‌رسانی شایسته به مراجعین می‌پردازند.