حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از کیت ایرانی تشخیص موادمخدر مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی کرد.  به گزارش ایرنا وی با تاکید بر اینکه کیت ایرانی تشخیص مواد مخدر دقت و سرعت عمل را بالا خواهد برد و حقوق شهروندی در آن نیز در نظر گرفته می‌شود، افزود: با تولید انبوه و در اختیار قرار گرفتن پلیس مواد مخدر، این کیت‌ها با تایید وزارت بهداشت می‌تواند در اختیار مردم نیز برای تشخیص برخی داروهای آلوده به مواد مخدر قرار بگیرد.