وزیر بهداشت گفت: امروز (سه‌شنبه)واکسن انستیتو پاستور ایران اجازه مصرف اضطراری می‌گیرد. به گزارش خبرنگاران پویا؛ سعید نمکی اظهار کرد: سه‌شنبه واکسن پاستور اجازه مصرف اضطراری را می‌گیرد؛ لازم است یک مژده درباره واکسن پاستور بدهم؛ واکسن انگلیسی آسترازنکا روی گونه آفریقای جنوبی و برزیلی 11 درصد اثر دارد و ما و کوبایی‌ها بررسی کردیم و دیدیم واکسن پاستور 62 درصد اثر می‌کند یعنی نزدیک 6 برابر واکسن آسترازنکا روی این گونه‌ها اثربخش است.