متهم سگ آزاری به یک سال زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان مرکزی خبر داد: متهم سگ‌آزاری در یکی از شهرستان‌های استان از سوی دادگستری این شهرستان محکوم به یک سال نگهداری و مراقبت از حیوان مصدوم و توله‌هایش شد.