طی چند روز گذشته برخی شهروندان از دریافت پیامک‌های غیرواقعی تخلفات رانندگی گلایه کردند و خواستار اطلاع‌رسانی و پیگیری خبری و نیز اصلاح این فرآیند شده‌اند. به گزارش ایرنا، سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا در این باره گفت: تردد همه خودروها در هر نقطه و ساعتی از شبانه‌روز در چک اپراتورهای قابل رویت است اما بعضا برخی ترددها در شب انجام شده و دوربین در ثبت شماره پیامک دچار خطا می‌شود. وی ادامه داد: اما در کل جریمه پیامک‌های ارسال‌شده دو مرحله‌ای است. ما در چند مرحله اعمال جریمه را کنترل می‌کنیم. به طور مثال وقتی خودرویی تخلف می‌کند، یک پیامک برای راننده ارسال می‌شود که شما با مثلا این شماره خودرو مرتکب تخلف شده‌اید اما در حال بررسی است. بعد از آن نرم‌افزاری به صورت سیستمی پلاک و خودرو را بررسی می‌کند. سپس عامل انسانی به صورت اپراتوری کنترل را انجام می‌دهد و در صورت انطباق مشخصات موجود با ارکان وسیله نقلیه، پیامک جریمه برای فرد ارسال می‌شود.