رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از تصمیمات ضد محیط زیستی برخی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران گفت: بدون حفظ محیط زیست کشور قادر به ادامه حیات نیست. به گزارش ایسنا عیسی کلانتری گفت: متاسفانه در کشور اهداف کوتاه مدت بر منافع بلند مدت غالب شده است و ما حاضر هستیم که برای تولید چهار کیلو مواد غذایی محیط زیست را قربانی کنیم. ما جزو ۱۰ کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستیم، اما اجلاس پاریس را نپذیرفته‌ایم.