رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه سرانه زیرساخت‌های سلامت در استان تهران به شدت از میانگین کشوری فاصله دارد، بر لزوم ساخت مراکز درمانی و بیمارستان‌هایی با سازه مقاوم در استان تهران تاکید کرد. دکتر جلیل کوهپایه‌زاده به ایسنا گفت: در استان تهران قریب به ۱۷۵ بیمارستان فعال است، از این تعداد ۷۵ بیمارستان در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد که از این میان ۱۸ بیمارستان دولتی و مابقی بیمارستان‌های خصوصی تحت پوشش ما است. بیشتر این بیمارستان‌های دولتی در تهران قدیمی و فرسوده هستند.