رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا استان، گفت: کاربران مراقب افراد سودجو و کلاهبردار در پوشش حمایت از کاندیداهای انتخابات باشند. سروان «محسن نادی» اظهار کرد: در این نوع کلاهبرداری مجرمان سایبری با ایجاد کردن گروه و دعوت از افراد با طرح عناوین مختلف مانند وعده‌های مالی جهت حمایت از برخی کاندیداها اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. وی افزود: با بررسی‌های به عمل آمده، افراد کلاهبردار از فرد قربانی درخواست می‌کنند که اپلیکیشن بانکی را برای انتقال وجه نصب کنند، و سپس با شگرد‌های خاص، کد بانکی را از طعمه‌های خود اخذ و با دسترسی به اپلیکیشن بانکی، نسبت به برداشت از حساب بانکی آنان اقدام می‌کنند.