رئیس سازمان امداد و نجات از انجام بیش از ۴۹ هزار تست فوری کرونا در مبادی مرزی کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، مهدی ولیپور گفت: طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال‌احمر همراه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است. او ادامه داد: از ۴۹ هزار و ۵۴ نفر در مبادی مرزی کشور تست فوری کرونا گرفته و ۳۴۴ هزار و ۷۱۱ نفر هم پایش شدند. همچنین از ۲۰۷۲۳ نفر تست PCR گرفته‌شده و ۶۳ نفر نیز تاکنون به قرنطینه منتقل‌شده‌اند.