رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت بهداشت در حوزه بیماری ام‌اس، گفت: طی دهه‌های اخیر شیوع بیماری ام‌اس در کشور به‌خصوص در مناطق شهری افزایش‌یافته است. به گزارش ایسنا، مهدی شادنوش با اشاره به وضعیت بیماران ام‌اس در کشور، گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه بیماران خاص معاونت درمان وزارت بهداشت تا امروز تعداد 70 هزار بیمار مبتلابه ام‌اس در کشور برآورد شده است. او بابیان اینکه شیوع بیماری ام‌اس همچنان با نسبتی ۲.۵ برابری در زنان بیش از مردان بوده و بیشتر در سنین ۲۰ تا ۴۵ سال است، گفت: متوسط شیوع این بیماری بر اساس آمارهای جهانی به میزان ۱۱۲ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده و میزان بروز آن نیز ۵.۲  به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. البته این نسبت در کشورهای مختلف متفاوت است.