استاندار تهران گفت: سالانه ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران اضافه می‌شود که این امر درنتیجه مهاجرت به استان است. به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی افزود: استان تهران با پیچیدگی و مشکلات خاصی مواجه است، ازیک‌طرف به درجه‌ای از توسعه‌یافتگی دست‌یافتیم؛ از سوی دیگر امید به زندگی و نرخ باروری در استان تهران پایین است.