روزنامه «پیام ما» در حساب کاربری خود در توئیتر از مرگ دومین گورخر باغ وحش صفادشت خبر داده است. به گزارش برترین‌ها،  این رسانه حامی محیط زیست در توئیتر خود نوشت: «دومین گورخر باغ وحش صفادشت تلف شد. دو هفته پس از مرگ یکی از گورخرهای وارداتی به باغ وحش صفادشت ملارد، گورخر آفریقایی دوم تلف شد. در حالی که این مجموعه در روزهای گذشته از آبستن بودن گور خر ماده باز‌مانده خبر داده بود.»