به دنبال تلف شدن یک رأس گورخر نر آفریقایی که هفته گذشته به ایران منتقل‌شده بود، یک فعال حقوق حیوانات ضمن تأکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست نباید مجوز واردات گونه‌های حیات‌وحش به کشور و باغ‌وحش‌ها را صادر کند، گفت: تا زمانی که سازمان حفاظت محیط‌زیست رویه نظارت و عملکرد خود را در این زمینه تغییر ندهد، شاهد تلفات حیوانات در باغ‌وحش‌های کشور خواهیم بود. به گزارش ایسنا، سپهر سلیمی مدعی است: سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه نظارت و کنترل بر باغ‌وحش‌ها منفعل عمل کرده و تاکنون ‌درپی مرگ حیوانات در این مراکز هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است. هیچ نهاد متولی بر این مراکز ازجمله باغ‌وحش هویزه در اهواز که حیوانات نگهداری شده در آن مجبور هستند دمای ۶۰ درجه تابستان را در قفس‌های تنگ تحمل کنند نظارت ندارد.