معاون بهداشت، درمان و توان‌بخشی جمعیت هلال‌احمر از مراجعه ۷۰ هزار نفر از شهروندان در سال به مراکز توان‌بخشی جمعیت هلال‌احمر خبر داد. به گزارش ایرنا، فرید مرادیان خاطرنشان کرد: ما در مراکز خود خدمات پایه توان‌بخشی مانند ارتز، پروتز، فیزیوتراپی، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی، گفتاردرمانی و کاردرمانی ارائه می‌دهیم. از سوی دیگر خدمات تخصصی همچون رسیدگی به ضایعات مغزی و نخاعی، خدمات توان‌بخشی قلبی و ریوی نیز در این مراکز انجام می‌شود. ما درحال‌توسعه فعالیت‌های تخصصی خود هستیم و این مراکز سالانه حدود ۷۰ هزار مراجعه‌کننده دارند.