فرمانده انتظامی تهران بزرگ نسبت به فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز هشدار داد. به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی اظهار کرد: یکی از باندهایی که اقدام به فروش مواد مخدر گل از طریق فضای مجازی کرده بود ردیابی شد و با انهدام این باند ۱۲ کیلوگرم مخدر گل از آنان کشف شد. او همچنین از کشف بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۳۵ قاچاقچی دانه‌درشت در پایتخت خبر داد.