حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران به ایسنا گفت: با توجه به تفاهم نامه مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران و سازمان زندان‌های استان در مورد پذیرش۸۰۰۰ معتاد متجاهر در مرکز فشافویه، توافقات لازم انجام شده و این مهم به زودی محقق خواهد شد.