محسن حاجی ‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورزش درباره امتحانات دانش‌آموزانی که به آموزش مجازی و تلویزیون دسترسی نداشته‌اند گفت: شورای هر مدرسه موظف است درباره این دسته از دانش‌آموزان تصمیم‌گیری کند و امتحانات این دسته از دانش‌آموزان با حضور معلمان در منزل دانش‌آموزان برگزار خواهد شد. ارتقای هر دانش‌آموز به پایه بالاتر مستلزم قبولی در امتحانات پایانی است و معلمان موظفند که وضعیت این دانش‌آموزان را بررسی و پیگیری کنند.