محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در واکنش به ادعای «ایجاد ترافیک مصنوعی در پایتخت توسط شهرداری برای اثبات الزامی بودن اجرای طرح ترافیک» گفت: اصلاً همچنین چیزی صحت ندارد و در واقع ترافیک مصنوعی اصلاً وجود ندارد. پلیس به هیچ عنوان بحث ایجاد ترافیک تصنعی را در ادوار گذشته ندیده است مگر در زمانی که حادثه‌ای رخ می‌دهد و پلیس مجبور است که تردد را متوقف کند تا حادثه را جمع و بعد تردد را در آن محور برقرار کند.