مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از نصب برچسب‌هایQR کد بر روی بدنه کیوسک‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش ایلنا، سید علی مفاخریان اظهار کرد: کدهای  QR تا پایان اردیبهشت بر روی بدنه کیوسک‌ها نصب می‌شود تا نظارت دقیق بر وضعیت قرارداد، پرداخت اجاره و پیگیری شکایات مردمی از کیوسک‌ها انجام شود.  او ادامه داد: به‌زودی برای جمع‌آوری کیوسک‌هایی که فاقد قرارداد برابر ضوابط قانونی باشند، اقدام خواهد شد.