مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی از اول اردیبهشت اعمال می‌شود،گفت: رانندگانی که از پیش از آن کرایه‌های تاکسی را افزایش داده باشند تخلف کرده‌اند. به گفته محمد روشنی افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی 35درصد خواهد بود.