محمدرضا قویدل، رئیس دادگستری رباط‌کریم از دستگیری آخرین عضو متواری شورای شهر پرند و مجازات ۵ عضو سابق شورای شهر پرند خبر داد. سال گذشته پرونده 5 عضو این شورا پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم آنها صادر شد، این پنج عضو به‌همراه یکی از کارمندان شهرداری و یک خانم در بحث ارتشا، اختلاس و تصرف اموال بیت‌المال به 5 سال حبس و انفصال از خدمت و جریمه مالی محکوم شدند.