خبرگزاری فارس روز گذشته از بازداشت رئیس شورای شهر قزوین خبر داد. به گفته فرج‌الله فصیحی رامندی، عضو شورای شهر قزوین، بازداشت وی به موضوعات داخل شورا و ایفای وظایف نمایندگی شورا برنمی‌گردد و به فعالیت او در خارج از شورای شهر مربوط می‌شود.