رامبد جوان در برنامه خنداونه با اشاره به شرایط نامطلوب جامعه در پی شیوع کرونا و بحران اقتصادی خطاب به مردم گفته بود: «باید مقاومت کنیم.» عباس عبدی، فعال سیاسی به اظهارات اخیر او درباره مقاومت مردم واکنش نشان داد و در توئیتر نوشت: «شاید این ایراد جامع نباشد. در آنجا حرف مجری‌ عقیده خودش نیست. آنان ربات-مجری هستند. آنچه برایشان تعریف شود، می‌گویند. واقعیت آنان بیرون از این جعبه جادو است. هنگامی که وارد این جعبه می‌شوند، جادو!! شده و مومن و انقلابی می‌شوند، و تا زمانی که خارج شوند، خودِ واقعی‌شان نیستند.»