عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: درحالی‌که پانزده سال هیچ اتوبوسی برای تهران خریداری‌نشده بود امسال، اما این طلسم شکسته شد.

به گزارش میزان، محمود میرلوحی بیان کرد: ما در شروع دوره پنجم شورای شهرگفتیم بعضی کار‌ها را انجام می‌دهیم و بعضی کار‌ها را انجام نمی‌دهیم. درباره آنچه گفتیم انجام می‌دهیم خوشحالیم که در آستانه انتخابات بعدی با مجموعه شرایطی که پیش‌آمده فکر می‌کنم به قول‌هایمان نزدیک شده‌ایم. درمورد آنچه هم گفتیم انجام نمی‌دهیم هم با همه سختی‌ها و بهانه‌ها تصور می‌کنم موفق بودیم. به یاد داشته باشیم در دوره برجام هم اتوبوس برای تهران خریداری نشد.