مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفت: تهیه و تدوین بانک اطلاعات مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده از اقدامات مهم جامعه جوانان بود که سبب شد، این مراکز شناسنامه‌دار شوند. به گزارش ایرنا، اعظم کریمی بیان کرد: تهیه و تدوین بانک اطلاعات مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده از اقداماتی بود که باعث شد مراکزی که هیچ اطلاعاتی از آن‌ها در دست نبود، شناسنامه‌دار شوند و همین بانک اطلاعات باعث شد نام مدیران و مراکز تخصصی را تهیه‌کرده و بر روی سایت قرار دهیم تا جوانان بتوانند به مراکز معتبر مراجعه کنند. پیش‌ازاین نیز ۳۵۰ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده با مجوز وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور فعالیت می‌کردند.