دومین مأمور نیروی انتظامی ایلام هم در پی شلیک گلوله به شهادت رسید. به گزارش ایلنا، دومین مأمور نیروی انتظامی ایلام هم در پی حمله اشرار به شهادت رسید. سروان روح‌الله باصره از نیروهای انتظامی دره شهر که صبح دیروز براثر شلیک قاچاقچیان در ایستگاه بازرسی پل گاومیشان دره شهر مجروح شده بود به شهادت رسید.