رئیس شورای عالی نظام پرستاری نسبت به مهاجرت پرستاران نخبه در روزهای کرونایی هشدار داد. به گزارش ایلنا، شمس‌الدین شمسی در مورد مهاجرت کادر درمان و پرستاران در ایام کرونا، گفت: ما هشدار دادیم، البته به‌صورت بیانیه رسمی این کار را نکردیم. تعدادی از پرستاران ما هم مهاجرت می‌کنند، برای اینکه شرایط خوبی را برایشان فراهم می‌کنند و همین باعث مهاجرت آن‌ها می‌شود، قبلاً مدرک زبان شرط مهمی بود که آن را هم برداشتند و آسان‌تر شده، البته عمده‌ی این نیروها که می‌روند، نخبه هستند.