عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با تاکید بر این که فروش‌های فوق‌العاده ویژه نوروز توسط اصناف پیگیری خواهد شد از عدم برگزاری نمایشگاه‌های بهاره برای امسال خبر داد.