مردی ۴۵ ساله به نام نادر براران در غرب ایران جانش را در مرز مهران بر اثر انفجار مین از دست داد. هزاران مین کار نکرده از زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق سالانه جان بسیاری از غیرنظامیان و اغلب کودکان می‌گیرد یا آنها را دچار نقص عضو می‌کند.