علی محمد طهماسبی،   دبیر ستاد ملی مقابله با گردوغبار سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت:‌ در حال تهیه یک برنامه ۱۰ ساله برای مقابله با کانون‌های داخلی گرد و غبار هستیم، در این برنامه وظیفه همه دستگاه‌ها در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۴۱۰ مشخص می‌شود. طهماسبی به اقداماتی که تا کنون برای کاهش گرد و غبار انجام شده، اشاره کرد و گفت: از جمله این اقدامات نهالکاری و بوته‌کاری حدود ۱۱۰ هزار هکتار از کانون‌های گرد و غباری در سه سال گذشته است. همچنین بیش از ۲ میلیون هکتار مدیریت چرای دام و قرق چه در مناطق تحت مدیریت چه در مناطق منابع ملی یعنی مراتعی که در اختیار وزارت کشاورزی است انجام شد که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.