استاندار تهران از اشتغال مستقیم ۸۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۷۰۰۰ نفر با افتتاح بخش شمالی پلاسکو خبر داد. به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی گفت: امروز شاهد افتتاح ۲۷۹ واحد صنفی با استانداردهای علمی و ایمنی کامل هستیم. و از امروز فعالیت‌های تولیدی  و توزیعی این پاساژ موجب اشتغال مستقیم ۸۰۰ نفر و همچنین اشتغال غیرمستقیم ۷ هزار نفر خواهد بود.