رئیس کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی از افزایش 42 درصدی سوانح کوهستان نسبت به سال گذشته خبر داد و دلیل آن را صعود از مسیرهای انحرافی و غیرآشنا دانست. حمید مساعدیان به برنا گفت: این روزها ممنوعیت کشوری برای صعود به مناطق کوهستانی وجود ندارد و اختیار ایجاد ممنوعیت صعود به استان‌ها واگذار شده است و در همین راستا صعود به مناطق کوهستانی صرفا در استان همدان ممنوع است.