پس از حادثه پلاسکو و کلینیک سینا، شورای شهر، شهرداری تهران را موظف کرد که سامانه‌ای را به منظور معرفی و پایش ساختمان‌های ناایمن تهران راه‌اندازی کند، سایتی که قرار بود در مهرماه امسال به صورت عمومی از آن رونمایی شود، اما مهدی داوری دولت آبادی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهری تهران گفت: طی جلساتی با کمیسیون‌های مختلف شورای شهر، مشخص شد که انتشار با شرایطی که پیشتر قرار شده بود نخواهیم داشت و اطلاعات مختصری منتشر خواهد شد.  این در حالی است که گفته می‌شود تهران دارای بیش از ۳۳ هزار ساختمان ناایمن است که ۳۰۰۰ ساختمان پرخطر بوده و درجه ناایمنی بالاتری دارند.