خبر‌ها حکایت از جانباختن پنج کولبر ایرانی اهل آذربایجان غربی دارد که در روزهای اخیر در خاک ترکیه گرفتار بهمن شده بودند. کولبران گرفتار در خاک ترکیه اولایی خدایی، فرات خدایی، متین اصلانی، یاور اصلانی و بیلن احمدی نام دارند که همه اهل استان آذربایجان غربی و ساکن روستایی به نام کوران هستند. طبق آخرین اخباری که از وضعیت این کولبران اعلام شده است آن‌ها از ۶ روز قبل در مرز ترکیه گرفتار بهمن شده‌اند و همچنان هم در زیر برف مدفون هستند و جستجو‌ها برای یافتن آنها ادامه دارد.