نیروی انتظامی در گزارش روزانه عملکرد خود در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا اعلام کرد: روز شنبه ۵۷ هزار و ۲۳۳ خودرو جریمه طرح محدودیت شبانه شدند. به گزارش ایرنا، ناجا در این گزارش تصریح کرد: همچنین  در روز شنبه تعداد ۳۱هزار ۵۵۷ پیامک به رانندگانی که به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا توجه نداشته‌اند ارسال شد. در موارد اعمال قانون، ۵۷ هزار و ۲۳۳ خودرو جریمه (طرح محدودیت شبانه) شدند و برای ۵۸۷۴ خودرو در مناطق نارنجی جریمه صادر شد.