رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شاخص آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرها در وضعیت ناسالم برای همه است و این وضعیت تا سه‌شنبه این هفته ادامه دارد. به گفته عباس شاهسونی عمده آلودگی تهران به علت منابع ثابت آلاینده یعنی کارخانه‌ها و صنایع اطراف تهران است. وی یادآور شد: ورودی بیمارستان‌های کلانشهرها بعد از آلودگی هوا ۱۵ درصد افزایش داشته است.