وزیر بهداشت نسبت به جهش ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر کوچکترین بی‌توجهی به ویروس جهش‌یافته‌ای که اروپا را به زانو درآورده، شود؛ تمام ساختار بهداشتی ایران بر هم خواهد ریخت. سعید نمکی از مردم خواست پروتکل‌های بهداشتی را به دقت رعایت کنند و هشدار داد که مهار این ویروس هم، مانند ویروس قبلی هیچ راهی جز فاصله‌گذاری و رعایت پروتکل‌هایی که بارها اعلام شده است، ندارد. نمکی تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های عمده تحولات مربوط به جهش ویروس است که اولین مورد ویروس جهش یافته «انگلیسی» در یکی از افرادی که از بریتانیا بازگشته بود، دیده شده است. به گفته وزیر بهداشت، این بیمار که با پی سی آر منفی وارد کشور شده است، در مراکز خصوصی بستری بود و تست کرونای او جهش‌یافته بود. البته الآن حالش خوب است.

ویروس جهش‌یافته مرز نمی‌شناسد

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران نیز با اشاره به قدرت انتقال و سرایت‌پذیری بالای ویروس کرونای انگلیسی، گفت: با توجه به حجم بالای تردد بین کشورها انتشار بیماری از مرزهای جغرافیایی اجتناب‌ناپذیراست.  علیرضا زالی، افزود: متأسفانه در بیماری‌های نوپدید ویروسی، مرزهای جغرافیایی توان جلوگیری از انتشار بیماری را ندارند و با توجه به حجم بالای تردد بین کشورها طبیعتاً نشت‌پذیری مرزهای جغرافیایی ازنظر انتشار بیماری اجتناب ناپذیراست.