نماینده هیئت حل اختلاف شورای اسلامی استان تهران گفت: لیست تعداد بازداشت‌شدگان شهرداری و شورای شهرهای استان تهران خلاف واقعیت است. به گزارش ایسنا، موسی رضازاده نسبت به انتشار لیستی مبنی بر تعداد بازداشت‌شدگان اعضای شوراهای شهرهای استان تهران و شهرداران این شهرها در فضای مجاری و شبکه‌های اجتماعی، واکنش نشان داد و گفت: در دوره پنجم گمانه‌زنی‌هایی درباره بازداشت شهردار، کارمندان و اعضای شوراهای استان و شهر تهران باهدف تخریب فعالیت مدیریت شهری این دوره مطرح شد.  او افزود: متأسفانه در روزهای گذشته لیستی تحت عنوان «تعداد شهرداران، کارمندان شهرداری و اعضای شورای شهر دستگیرشده در شهرهای استان تهران» منتشر شد که پایه منطقی ندارد و تعداد افراد مطرح‌شده در این لیست با آمار اعلام‌شده متفاوت است.