عضو شورای شهر تهران ضمن تذکر به حناچی به دلیل پیگیری نکردن ۳ پرونده در شهرداری گفت:‌ نظارت بر حسن اجرای دعاوی بر عهده شورای شهر است. به گزارش خبرآنلاین، محمود میرلوحی اظهار کرد: شهردار تهران در پیگیری ۳ پرونده تعلل کرده که یکی از این پرونده‌ها مربوط به املاک نجومی دیگری پرونده رسا تجارت و مورد سوم مسئله تلفیق بودجه ۹۳ است. او ادامه داد: پرونده املاک نجومی در دوره شورای پنجم منع تعقیب خورده و این پرونده قابل‌رسیدگی نیست و در مورد پرونده رسا تجارت نیز قرار شد شکایتی روی پرونده گذاشته شود اما از دی سال گذشته نتیجه‌ای حاصل نشده است و پیگیری‌ها توسط حناچی صورت نگرفت.