جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تشکیل قرارگاه کنترل سرعت و احضار رانندگان با سرعت بیش از 5۰ کیلومتر از سقف مجاز خبر داد. ابوالفضل موسوی پور گفت: گاهی سرعت غیرمجاز یک خودرو و انجام حرکات مخاطره‌آمیز از سوی معدود رانندگان قانون گریز ایمنی ترافیکی دیگر کاربران را نیز به مخاطره می‌اندازد. در همین راستا قرارگاه کنترل سرعت نیز با بهره‌مندی از همین امکانات در مجموعه پلیس راهور ایجاد شده است.  پلیس تخلف سرعت غیرمجاز را درسه سطح دسته‌بندی می‌کند. این سه سطح که مبلغ جرائم آن نیز متفاوت است شامل بیش از ۳۰ کیلومتر از سقف سرعت مجاز، ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بیشتر از سقف سرعت مجاز و بالای ۵۰ کیلومتر بیشتر از سقف سرعت مجاز است که برای این دسته از رانندگان جریمه نقدی و نمره منفی در نظر گرفته شده است. همچنین اگر راننده‌ای بالای ۵۰ کیلومتر از سقف سرعت مجاز، سرعت داشته باشد، علاوه بر این جرایم مورد برخورد نیز قرارگرفته و احضار می‌شود. این راننده باید تعهد دهد که دیگر مرتکب چنین رفتاری نخواهد شد.