رئیسی، سخن‌گوی ستادملی کرونا، اعلام کرده در شب یلدا، ساعت منع آمدوشد، در شهرها از ساعت ۲۱ به ساعت ۱۸ تغییر می‌کند؛ اما جریمه‌ها افزایش داده نمی‌شود.