در ادامه دست‌کاری‌های مشکوک و مسأله‌ساز در کتب درسی، عکس مقبره کوروش از کتاب عربی یازدهم چاپ ۹۹ حذف شده است!  چندی پیش هم وزیر آموزش‌وپرورش بابت حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان عذرخواهی کرده بود. همچنین رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش تغییرات ایجادشده در قصه‌های مجید هوشنگ مرادی کرمانی در کتاب فارسی پایه هفتم را اقدامی نسنجیده و تأییدنشده ارزیابی کرد.