درحالی که همانند سال گذشته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که بخشی از عوارض آلایندگی برای حل مشکلات زیست‌محیطی کشور اختصاص یابد، مسعود تجریشی، معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست می‌گوید که با توجه به یک فوریت طرح مجلس درباره تخصیص این عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، امکان مخالفت با این بند در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد. به گزارش ایسنا براساس قانون بودجه سال ۹۹ مقرر شده بود که از ابتدای این سال ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی صنایع که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد، به صندوق محیط زیست برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست‌ اختصاص یابد.